فروش عسل طبیعی و محصولات ارگانیک زنبورعسل هانی لند

بایگانی برچسب: زمستان گذرانی

نگهداری زنبور عسل در زمستان

زمستان گذاری کندوها

زمستان گذرانی زنبوران عسل یکی از مهمترین دغدغه های زنبورداران در استانهای سردسیر می باشد . معمولا از شهریور تا فروردین ماه زنبوران در حالت زمستان گذرانی هستند . در اواخر فصل برداشت عسل هوا کم کم رو به خنکی می رود و در مناطق سردسیر شبها سردتر می شود .