اخیرا افزایش ظرفیت تولید عسل در کشور مورد توجه قرار گرفته است و عده بی شماری نیز در این زمینه اشتغال دارند.وقتی گرده وشهد در طبیعت در دسترس باشد جمعیت بیشتری زنبور برای جمع آوری  گرده وشهد بوجود می آید و کندوی پرجمعیت،عسل بیشتری تولید میکند وگرده فراوانتری جمع آوری میشود.گرده افشانی در طبیعت بیشتر وابسته به حشرات از جمله زنبور عسل است که موجب افزایش تشکیل دانه در گیاهان میگردد.

این امر در تجدید حیات گیاهان در طبیعت و حفظ اکوسیستم مرتع ورشد و تکثیر گیاهان مرتعی ونهایتا جلوگیری از فرسایش کمک موثری می نماید،از سوی دیگر این گیاهان میتوانند نقش موثری در تامین شهد و گرده برای تغذیه کلون های زنبور عسل داشته باشد که در این میان گرده گیاهان دارویی نیز باید مورد توجه قرار گیرند چون از طریق گرده خواص دارویی گیاهان بدون تغییر به انسان منتقل میشود و همچنین گرده یک ماده غذایی کامل است.

گرده بر خلاف داروهای شیمیایی اثرات مضر ندارد،زنبورها موقع جمع آوری گرده به این مسئله توجه دارند که فقط مواد طبیعی غیر مضر را جمع آوری نمایند.گیاهان دارویی که تاثیر متقابل زنبور عسل بر گیاه و گیاه بر زنبور عسل در آن کاملا مشهود است و همچنین نظر به اینکه این گیاهان دارای خواص دارویی هم میباشند و در مراتع (اردبیل) نیز به وفور می باشند میتوان به بهره وری مناسب از این گیاهان در تغذیه زنبور عسل در تولید عسل های دارویی و تک گل گام موثری برداشت.

در بخش گیاه شناسی به معرفی خلاصه ای میزان گرده و شهد (عسل) و مناطق رویش گیاهان معروف در زنبورداری می پردازیم. امید است با دونستن این اطلاعات زنبورداری رونق بهتر و باکیفیت تری برای دوستان عزیز داشته باشد .

گیاه شناسی
گیاه شناسی
گیاه شناسی
گیاه شناسی